Z činnosti klubu

Scházíme se na klubových schůzkách v salonku Restaurace Astoria ve Veselí nad Moravou.
Schůzky se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v 19:00 hod.
Rádi Vás na našich schůzkách přivítáme.
  


PF 2016


5.12.2015 Mikulášské trhy ve Veselí nad Moravou

Pomáháme. Rádi! 

Kiwanis klub Slovácko děkuje všem, kteří se zastavili u našeho stánku se svařáčkem na Mikulášských trzích ve Veselí nad Moravou. Koupí občerstvení jste podpořili projekt Kiwanis panenka. Veškerý zisk z prodeje bude použit na nákup materiálu k výrobě Kiwanis panenek. V tomto roce jsme jich do nemocnic v Kyjově a Uherském Hradišti dodali 1020 kusů, což znamená 1020 úsměvů na tvářích dětských pacientů. Děkujeme také městu Veselí nad Moravou, pracujeme s jeho podporou. Kiwanis klub Slovácko přeje všem lidem dobré vůle do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a touhy vykonat něco dobrého pro své bližní. 

PhDr.Drahomíra Dvorská 
Kiwanis klub Slovácko


23.11.2015 v rámci 15. výročí Kiwanis panenky, naši členové navštívili Nemocnici v Kyjově a Uherskohradišťskou nemocnici. Pro děti předali celkem 420 ks Kiwanis panenek. Předávání se zúčastnila i zástupkyně Klubu důchodců Vracov, které nám pomáhají ušité panenky plnit.

Reportáž z předávání Kiwanis panenek v Kyjově

(po kliknutí na obrázek spustíte video)


15.12.2015 jsme na schůzce Klubu důchodců ve Vracově předali symbolický dárek za celoroční pomoc při výrobě Kiwanis panenek. 

Touto cestou jim děkujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v další spolupráci v roce 2016.


10.10.2015 jsme na členské schůzce předali sponzorský dar 10 000,- Kč nevidomému chlapci Radimu V., kterému přispíváme na studium hudby na konzervatoři Jana Deyla v Praze.

25. - 27. září 2015 se členové našeho klubu zúčastnili setkání funkcionářů klubů České a Slovenské republiky v Táboře. Projednali jsme plán akcí na příští rok, dále absolvovali školení od italského školitele Francesca Valentiho. Guvernér H. Radoň předal funkci Š. Neuschlové na rok 2015 – 2016. Součástí byla prohlídka historického města Tábor. Večer jsme si všichni zahráli bowling.

V září jsme zajeli do Kyjova na dětské oddělení předat 100 ks Kiwanis panenek. Velmi pozitivně hodnotila práci s dětmi pomocí Kiwanis panenek dětská psycholožka

Červen 2015

Koncem června jsme opět navštívili dětská oddělení nemocnic v Kyjově a v Uherském Hradišti, kde jsme předali pro nemocné děti celkem 200 ks Kiwanis panenek .


19.6.2015 jsme uspořádali setkání na střelnici. Přišlo 21 členů. Přijeli také zástupci z Prostějova. Proběhla soutěž ve střelbě. Výtěžek z akce použijeme na koupi materiálu na výrobu Kiwanis panenek.

 


Takto vypadal transport namykané střiže na Kiwanis panenky.

Poslední květnový víkend se delegáti našeho klubu zúčastnili KONVENTU ČR A SR V MĚLNÍKU. Součástí pracovního jednání, na kterém byl vytyčen plán na rok 2015-16, byl slavnostní galavečer při příležitosti 100. výročí založení hnutí kiwanis ve světě. Pro rok 2015 - 2016 se stal patronem Kiwanis panenky zpěvák Marek Ztracený.

17.4.2015 se zástupci KC Slovácko V. Glaser, K. Dvorský a P. Procházka zúčastnili moravského konventu v Hranicích.

 20.3. 2015 V březnu jsme předali 200ks Kiwanis panenek pro děti kyjovské a uherskohradišťské nemocnice. V Nemocnici Kyjov je předal zástupce klubu V. Toman. Uherskohradišťskou nemocnici navštívily M. Kostolná a M. Vrbická.


20.3.2015 jsme uspořádali III. ročník bowlingového turnaje s ochutnávkou moravských vín a tombolou. Zúčastnily se ho kluby z Košic, Bratislavy a Hranic. Putovní pohár si odvezli zástupci z Košic. Obsadili I. místo v družstvech i jednotlivcích. Výtěžek z akce použijeme na výrobu Kiwanis panenek. Vinařům za děkujeme za poskytnuté vzorky jejich vín.