Vážení přátelé,

dovolte mně, abych Vás všechny srdečně přivítal na dnešní slavnostní členské schůzce Kiwanis klubu Slovácko, kterou zahajujeme činnost našeho klubu v roce 2013. Protože se na počátku roku vidíme poprvé, chtěl bych Vám všem popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v tomto roce.

Účelem dnešního setkání je také to, abych Vás seznámil s naší činností v roce 2012, plánem pro rok 2013 a hlavně, abych poděkoval sponzorům, kteří nás v minulém roce v naší činnosti podpořili.
Dovolte mně, abych poděkoval starostům měst a obcí, od kterých jsme dostali dotaci z jejich finančních prostředků. Jsou to města: Uherské Hradiště, Bzenec, Veselí nad Moravou, obce Vnorovy a Velká nad Veličkou. Dále podnikatelům, kteří nám vypomohli, ať již finančně nebo materiálně, s výrobou Kiwanis panenek. Jsou to: Ing. Macková - firma Husler Dubňany, p. Hanáková - Jal-Tex Veselí nad Moravou, Ing. Loprais - Bartech Hodonín, p. Haně Henychová z Vracova, p. Hejlová z klubu důchoců při DPS Veselí nad Moravou, Mgr. Zdeněk Hlavsa - ředitel ZŠ Vracov a Mgr. Lenka Janatová z našeho sesterského Kiwanis klubu Ústí nad Labem, která zajistila dostatek střiže k plnění panenek.

Musím zde také poděkovat všem členům Kiwanis klubu Slovácko, kteří se během roku podíleli na výrobě a distribuci Kiwanis panenek na dětská oddělení Nemocnice Kyjov a Uherské Hradiště. Díky všem se nám v roce 2012 podařilo splnit náš záměr a předat 800 ks Kiwanis panenek na tato dvě oddělení.

Dle sdělení zástupců dětských oddělení, prim. MUDr. Petrželky a prim. MUDr. Trubačíka, tato Kiwanis panenka sehrává velmi kladnou úlohu v léčení a překonávání strachu, stresu, smutku malých pacientů v nemocničním prostředí. Děti si s nimi hrají, vybarví si je a tito kamarádi jsou jim pak oporou při překonávání jejich nemoci.

Náš klub se tomuto projektu - výrobě a předávání Kiwanis panenek věnuje od založení r. 2002. Od té doby jsme již předali bezmála 10.000 ks. Bohužel, jak naše finanční, tak i pracovní možnosti nám zdaleka neumožňují dodat tolik Kiwanis panenek, jaká je obložnost dětských oddělení. Proto zdravotníci musí rozhodovat, komu z dětí ji dát . V roce 2013 jsme si stanovili cíl, zvýšit výrobu alespoň na 1000 ks, tj. do každé nemocnice po 500 ks.

Další projekt našeho klubu, který jsme začali v r.2007, je finanční podpora nevidomého chlapce Radima Vojtka. Studuje Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Také v roce 2012 se nám podařilo shromáždit prostředky a předat mu finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč, který alespoň částečně pomůže překonat zvýšené náklady jeho studia. A že tato naše snaha nevyznívá naprázdno, můžete i vy dnes zhodnotit při poslechu jeho vystoupení na dnešní schůzce. V tomto projektu budeme pokračovat i v letošním roce.

V roce 2012 se náš klub zapojil do projektu ELIMINATE. Je vyhlášen mezinárodním sdružením Kiwanis spolu s organizací Unicef. Spočívá v poskytnutí finančních prostředků na očkování novorozenců a matek proti tetanu v rozvojových zemích. Všichni členové klubu poskytli navíc finanční příspěvek. Připojili jsme se ke čtyřem klubům se 100% účastí v tomto projektu. Dokladem je visačka, která spolu s Kiwanis panenkou zdobí naši klubovou vlajku. Také v tomto projektu budeme pokračovat až do jeho ukončení v r. 2015.

Naše činnost však nemá pouze pracovní, ale také společenský charakter. Členové klubu se schází pravidelně na schůzkách, a to každý druhý čtvrtek v měsíci v naší klubové místnosti, zde v Restauraci Astoria ve Veselí nad Moravou. Po schůzce využíváme náš čas k plnění našitých panenek střiží a jejich přípravě k předání. V průběhu roku jsme se dvakrát sešli na společné sportovně-společenské akci, a to při bowlingovém turnaji ve Veselí nad Moravou a střelbách na střelnici ve Veselí nad Moravou. Sice s malou účastí, ale i v loňském roce jsme se společně zúčastnili Mysliveckého plesu v Těmicích.

V roce 2012 jsme se také v hojném počtu zúčastňovali akcí pořádaných Distriktem ČR a SR. Konventu v Prostějově, akce u příležitosti ukončení a zahájení Kiwanis roku, předávání funkcí guvernérů v Mělníce, školení členů v Praze a účast našich čtyř členů na schůzce Kiwanis klubu v Bratislavě. Účasti na těchto akcích jsou velmi důležité, neboť motivují k další práci, přispívají k výměně zkušeností z jiných klubů a jsou příležitostí seznámení se s kolegy distriktu.

Také v letošním roce plánujeme maximální účast na konventu 24.-26. května 2013 v Košicích a také na dalších distriktem pořádaných akcích. Distrikt v tomto směru vyhlásil pro rok 2013 tzv. motivační plán, který má podpořit meziklubovou činnost. Také my jsme na dnešní schůzku pozvali zástupce z nejbližších Kiwanis klubů Bratislava a Prostějov. Bohužel, místo účasti musím přednést jejich omluvu a vyřídit jejich pozdravy, neboť jim zaneprázdnění nedovolilo se schůzky zúčastnit.

Jediným problémem, který nás v současné době trápí, je členská základna. Přesto, že se nám v průběhu posledních tří měsíců a počátku roku 2013 podařilo zvýšit počet členů o 3 kiwaniery a je nás k dnešnímu dni 12, stále nám do plnohodnotného klubu, který má mít min. 15 členů, chybí ještě 3 členové.

Budeme dělat vše pro to, abychom do konce kiwanierského roku, který je 30.9., tento počet naplnili.

Pro zachycení naší práce vedeme klubovou kroniku, která je zde vystavena. Máte možnost do ní nahlédnout. Připravili jsme výstavku nazdobených panenek, které nám vytvořily některé známé i méně známé osobnosti. Chceme je využít k podpoře projektu Kiwanis panenka.

Vážení přátelé, sponzoři a členové. Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši podporu a činnost v roce 2012 a těším se na další možnou spolupráci.

Děkuji za pozornost a přeji Vám všem příjemnou zábavu ve zbytku večera.